Tadaca có thể giúp gì cho bạn?

Tadaca tự hào là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam chuyên tổng hợp các khóa học đào tạo trực tuyến miễn phí về công nghệ thông tin tại Việt Nam. Cùng với đó, Tadaca còn hợp tác với các trường Đại học và các công ty trên cả nước để phát triển và nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

 

Học Viên

giảng viên

Giảng Viên

Đối Tác

 

Các thành tựu của Tadaca

Đưa ra khóa học đầu tiên

08/01/2016

Bắt Đầu Khởi Động

23/11/2015

Dự án Tadaca.com chính thức được khởi động.